MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

"MEDYCYNA W OKUPOWANEJ POLSCE W CIENIU NAZIZMU"

10-12 październik 2014 r.
(konferencja symultaniczna)
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA MEDYCYNA W OKUPOWANEJ POLSCE W CIENIU NAZIZMU 10-12 październik 2014 r.
Jesteś tu: Strona główna >> Komitet naukowy

Komitet Naukowy


Przewodniczący

Prof. dr hab. Witold Molik, Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


Członkowie


Dr Jolanta Ambrosewicz–Jacobs,
Dyrektor Centrum Badań
Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego
Prof. dr hab. med. Krzysztof Marczewski,
Członek Europejskiej Grupy ds. Etyki w Nauce
i Nowych Technologiach, Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu,
Prof. dr hab. Wacław Długoborski,
Państwowe Muzeum 
Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,
Dr Maja Matthews-Kozanecka,
Katedra Nauk Społecznych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Prof. UAM dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Instytut Historii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Dr hab. Tadeusz Nasierowski,
Katedra i Klinika Psychiatryczna
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prof. UM dr hab. Jan Jaracz,
Przewodniczący Oddziału Wielkopolsko-Lubuskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w Poznaniu,
Uwe Neumärker,
Dyrektor Stiftung Dekmal für die Ermordeten
Juden Europas  w Berlinie,
Prof. dr hab. Marek Kucia,
Instytut Socjologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie,
Dr Krzysztof Prętki,
Katedra Nauk Społecznych ,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec,
Instytut Historii
Uniwersytetu Wrocławskiego,
Dr Rafał Reczek,
Dyrektor Oddziału Instytutu
Pamięci Narodowej w Poznaniu,
Dr hab. Henryk Lisiak,
 Katedra Nauk Społecznych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Prof. dr hab. Maria Rutowska,
Instytut Zachodni w Poznaniu,
Dr Ingo Loose,
 Institut für Zeitgeschichte w Berlinie,
Polsko–Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego w Berlinie,
Prof. dr hab. Janusz Rybakowski
Katedra Psychiatrii,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Prof. dr hab. Marek Maciejewski,
Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Uniwersytet Wrocławski,
Prof. dr hab. Michał Musielak,
Katedra Nauk Społecznych,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Dr hab. Anita Magowska,
Katedra i Zakład Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Dr Kamila Uzarczyk
Zakład Humanistycznych Nauk Lekarskich, Uniwersytet Medyczny w Wrocławiu,
Prof. dr hab. Jerzy Supady,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Dr Anna Ziółkowska
Dyrektor Muzeum
Martyrologicznego w Żabikowie.
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra Nauk Społecznych.