MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA

"MEDYCYNA W OKUPOWANEJ POLSCE W CIENIU NAZIZMU"

10-12 październik 2014 r.
(konferencja symultaniczna)
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO - SZKOLENIOWA MEDYCYNA W OKUPOWANEJ POLSCE W CIENIU NAZIZMU 10-12 październik 2014 r.
Jesteś tu: Strona główna >> Wydarzenia

Wydarzenia

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
W październiku 1939 r., w Forcie VII, doszło do pierwszej w dziejach ludzkości akcji eksterminacji ludności cywilnej przy użyciu gazu. Zamordowano w ten sposób ok. 400 psychicznie chorych ze szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz
z oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul, Grobla w Poznaniu. Przez cały czas funkcjonowania obozu przeszło przez niego około 18 000 osób, z tej liczby około
4 500 straciło w nim życie.
W celi numer 58 fortu prezentowana jest obecnie stała ekspozycja upamiętniająca martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej. Muzeum posiada w swoich zbiorach ponad 3 000 eksponatów. Na uwagę zasługuje bogaty zbiór korespondencji więźniarskiej, przedmioty codziennego użytku wykonane w Forcie VII przez Marię Unierzyską (medaliony z chleba, portfele, słowniczki), jak również rysunki Henryka Wyrwickiego i Nadjeżdy Bójko. Ponadto znajdują się tu gilotyna i pień katowski, będące wyposażeniem celi śmierci więzienia przy ul. Młyńskiej w Poznaniu. Placówka posiada również fotografie i dokumenty osobiste więźniów.
[w:] http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/index.php?module=htmlpages&func=display&pid=40
§ 
Zwiedzanie Fortu, odbędzie się dniu 11 października 2014 roku, w godzinach: 11:00 do 14:00.
§  ILOŚĆ MIEJSC: 40 osób.
 
Link do strony:
http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/index.php
 
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie założone w 1979 r. realizuje swoje zadania statutowe poprzez opiekę nad terenami i obiektami będącymi pozostałością po obozach hitlerowskich funkcjonujących w latach 1941–1945, jak i nad obiektem byłego obozu dla internowanej w latach 1945–1948 cywilnej ludności niemieckiej.
Przestrzeń muzealna około 3 ha rozciągająca się na długości prawie 0,5 km bezpośrednio wzdłuż autostrady A2 – upamiętniona jest również pomnikami związanymi z martyrologią Polaków, Żydów, Luksemburczyków, Holendrów, obywateli byłego Związku Radzieckiego oraz innych narodowości. mach muzeum rozbudowany na fundamentach baraku poobozowego i pozostałościach byłej wilii komendanta obozu hitlerowskiego, spełnia wszystkie warunki zachowania i upamiętniania substancji muzealnej; służy także celom edukacyjnym, gdyż jest Międzynarodowym Miejscem Spotkań Młodzieży
[w:]
http://www.zabikowo.home.pl/
 
§ 
Zwiedzanie Muzeum, odbędzie się dniu 10 października 2014 roku, w godzinach: 11:00 do 14:00.
§  ILOŚĆ MIEJSC: 50 osób.
Link: http://www.zabikowo.home.pl/

Zamek Cesarski w Poznaniu
Zamek cesarski – powstał w latach 1905–1910 jako rezydencja Wilhelma II, ostatniego niemieckiego cesarza. Po pierwszej wojnie światowej zamek stał się pomieszczeniami przeznaczonymi dla prezydenta Rzeczypospolitej, a znaczna jego część użytkowana była przez Uniwersytet Poznański. W czasie drugiej wojny światowej gmach został całkowicie przebudowany przez nazistów.
Po zakończeniu wojny zamek przez krótki czas zajmowany był ponownie przez Uniwersytet Poznański, by w 1948 roku stać się siedzibą władz miejskich. Na początku lat 60. ubiegłego stulecia gmach raz jeszcze zmienił użytkownika, którym stał się Pałac Kultury. W połowie lat 90. Pałac Kultury przekształcono w Centrum Kultury „Zamek”, które do dziś użytkuje zabytkowe wnętrza. [w:]  
http://www.ckzamek.pl
 
§ 
Zwiedzanie Zamku, odbędzie się dniu 10 października 2014 roku, w godzinach: 18:00 do 19:00, w dwóch turach, równolegle
§  I tura: oprowadzanie w języku polskim: 50 osób
§  II tura: oprowadzanie w języku niemieckim: 50 osób
 
Link:
http://www.ckzamek.pl
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Katedra Nauk Społecznych.